ZAINICJOWANIE MIĘDZYNARODOWEJ EKSPANSJI PRZEDSIĘBIORSTWA TRIPNET (NET-INVESTORS) POPRZEZ WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI

Celem projektu jest rozpoczęcie procesów internacjonalizacji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, co będzie miało swój wymierny wyraz w: wejściu na nowe rynki docelowe, uzyskaniu i systematycznym zwiększaniu przychodów ze sprzedaży eksportowej, pozyskaniu partnerów biznesowych z rynku docelowego, promocji marki Wnioskodawcy na rynku rumuńskim. Decyzja o internacjonalizacji działalności stanowi odpowiedź na realną potrzebę przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w postaci znalezienia nowych dróg rozwojowych i dywersyfikacji przychodów. Realizacja projektu wpisuje się w szerszy plan rozwojowy Wnioskodawcy o charakterze strategicznym, jakim jest wykreowanie powszechnie rozpoznawalnej w skali ponadnarodowej marki. Wnioskodawca chce pozyskać stałych klientów, by zabezpieczyć działalność nowymi stałymi kanałami przychodów.

 

Przychody uzyskane dzięki internacjonalizacji działalności zapewnią Wnioskodawcy środki zarówno na bieżącą obsługę dotychczasowych klientów, jak i na rozwój.

 

Wartość projektu: 613.155,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 398.800,00 PLN