Projekt 3.7

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o wyniki prac B+R przez firmę Tripnet

Cele projektu: Celem głównym projektu był wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie w udoskonalonej usłudze wyników prac B+R i jej udostępnienie na rynku. Cele pośrednie: poprawa konkurencyjności firmy na rynku ogólnopolskim i zagranicznym, wzrost prestiżu i poprawa wizerunku firmy dzięki udostępnieniu innowacyjnego rozwiązania, dostosowanie oferty do wymagań i potrzeb rynku, promocja oferty firmy i podkreślanie atutów względem konkurencji, zwiększenie skali działalności firmy, zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku dzięki nabyciu nowatorskiej technologii wraz z oprogramowaniem, pobudzenie firmy do planowania i wykonywania dalszych inwestycji oraz zwiększania zatrudnienia.

 

Planowane efekty: Na rynek wprowadzona została udoskonalona usługa w formule SaaS polegająca na korzystaniu z oprogramowania do automatycznej rezerwacji ofert hotelowych z repricingiem. Główną zmianą (wartością dodaną w wyniku realizacji projektu) jest zaawansowana automatyzacja procesu analizy fluktuacji cen zarezerwowanych ofert hotelowych, wraz z ich ponowną automatyczną rezerwacją po spełnieniu określonych warunków cenowych. Należy podkreślić, że automatyzacji podlega proces analizy fluktuacji cen z ponowną rezerwacją, nie zaś jedynie sam proces rezerwacji hotelowych. Realizacja projektu pozwolą na zwiększenie konkurencyjności firmy, wzrost jej innowacyjności, a także przyrost sprzedaży usług.

 

Wartość projektu: 4 670 396,10 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 972 526,40 PLN

 

Zapytanie ofertowe

efrr